Muhasebe ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Günlük muhasebe işlemleri, mali tabloların hazırlanması, gelir-gider dengesinin sağlanması.

Vergi Hizmetleri

KDV işlemleri, yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması, vergi planlaması ve danışmanlığı.

Mali Denetim

İç ve dış denetim hizmetleri, mali raporlamaların doğruluğunun ve şeffaflığının sağlanması.

Bankacılık Hizmetleri

Türkiye ve Bulgaristan'da yerel bankalarda hesap açma, hesap yönetimi ve para transferleri.

Kredi Danışmanlığı

Kredi başvuruları ve finansman ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun kredi koşullarının sağlanması için danışmanlık verilmesi.

Yatırım Danışmanlığı

Bulgaristan'da yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, yatırım stratejilerinin oluşturulması ve yönetilmesi.